2018 február 25

RSS Facebook

Hirdetés
2014. március 03. hétfő, 13:19

V4 – együtt a repülés biztonságáért Kiemelt

Értékelés:
(0 értékelés)


2013 júliusától Magyarország látja el a V4 elnökségi feladatait. December 4-én, a visegrádi négyek – kétnapos találkozó keretében – együttműködési nyilatkozatban erősítették meg, hogy a jövőben még szorosabbra kívánják fonni a légügyi hatóságok közötti, kölcsönös együttműködés szálait.

A légiközlekedés biztonságának garantálásaként a felek megerősítették, hogy készek megosztani munkatapasztalataikat, megvitatják a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket és szorosan együttműködnek a hatékony munka érdekében. A Nyilatkozatban a felek megállapodtak abban is, hogy a jövőben időről időre konzultálnak a dokumentumban lefektetetett közös célok végrehajtásáról.


A tagállamok az együttműködés keretében jelenleg az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez (EASA) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez (ICAO) kötődő szabályok ésszerűsítésére és azok alkalmazására kívánnak koncentrálni, különösen az alábbi területeken:

Flight crew licensing – Repülő- vagy Hajózószemélyzeti Szakszolgálati Engedélyeztetés

A repülő személyzettel kapcsolatos képzésekre, szakszolgálati engedély és orvosi minősítés kiadására, illetve a hatósági vizsgáztatásra vonatkozó kérdésekre hivatott választ adni a  V4 országokban bevezetett Part-FCL vonatkozásában. Az egyeztetés során szó esett egyebek közt az ATO-k (jóváhagyott képzőszervezet) megjelenéséről, a műrepülő jogosítások kiadásáról és repült idő nyilvántartásáról.

Flight operation – Légijármű üzembentartás

ATM – Légiforgalmi szolgáltatások

A légiközlekedés felügyeletét jelenti,  ami a következőket foglalja magában: ASM (Air Space Management – Légtérgazdálkodás), ATS (Air Traffic Services – Légiforgalmi szolgálatok), valamint ATFM (Air Traffic Flow Management –  Légiforgalmi Áramlásszervezés).

Continuous Monitoring Approach – Folyamatos monitoring megközelítés

FAB – Funkcionális légtérblokk

Fogalmát a SES-II európai bizottsági kezdeményezésben határozták meg. A definíciót az 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza. Lényege, hogy a huszonhét EU-tagállam határai által tagolt légtér helyett az egységes légteret országhatár-független, funkcionális blokkokra osztják a légiközlekedés biztonsága és az optimális útvonalhálózat kialakítása érdekében. Hazánk a 7 tagállamból álló FAB CE (Central Europe) tagja. Ebben további tagállamok a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina.


A V4 országok hatóságainak és szolgáltatói köreinek elsődleges, teljes elkötelezettséggel kezelt feladata a repülésbiztonság. Az érintett felek egyetértenek a repülésbiztonság fejlesztése területén elért eredményeik kölcsönös megosztásának fontosságában, együttműködnek a régiós alapelvek és feladatok koordinált végrehajtásában. A repülésbiztonság folyamatos felügyelete - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet égisze alatt - közös garancia a biztonságos repülés szavatolására.


Az eltelt időszakról és a jövőről Farkas András, az NKH elnökhelyettese, a Légügyi Hivatal vezetője nyilatkozott:

– Lassan beérik az elmúlt évek megfeszített tempójú munkája. Ez a két nap is azt igazolta, hogy újra egyenrangú partnernek tekinthetjük magunkat és a Hivatal visszanyerte súlyát, tekintélyét a szakmában. Bízunk benne, hogy a következő fél év még inkább megszilárdítja a pozíciónkat a V4-ben és a többi rangos szakmai szervezetben is. Tele vagyunk tervekkel, ötletekkel. Még aktívabb szerepre törekszünk a nemzetközi szervezetekben és szeretnénk a nyílt napok mintájára hagyományt teremteni abból, hogy évente otthont adunk egy nemzetközi találkozónak, ahol a környező országok hatóságai, repülési szervezetei és a társhatóságok is egy asztalhoz ülve vitatják meg az eredményeket, terveket. Párbeszédre minden területen szükség van, akárcsak az összehangolt munkára. Az országhatárok nem jelenthetnek döccenőt a repülésben, repülésbiztonságban. Ezek a nemzetközi szintű, tematikus szakmai napok pedig jó alkalmat jelentenek majd arra, hogy összecsiszolhassuk a jogszabályokat, szakmai elképzeléseket. Szeretnénk, ha az elnökségről leköszönve is megtarthatnánk magunknak a partnerek figyelmét és elismerését és ezt még kreatívabb, összehangoltabb munkával kívánjuk elérni.Vincze Mara

 Cikkünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság támogatásával készült! 


Fotó: NKH LH