2018 március 19

RSS Facebook

Hirdetés
2014. június 24. kedd, 15:02

Összefoglaló a Part-OPS bevezetésével kapcsolatban

Értékelés:
(0 értékelés)Ütemesen megújuló jogszabályok

Az Európai Unió tagállamaihoz és az EFTA-országokhoz hasonlóan hazánkat is érinti a légiközlekedési területet átfogó új jogszabályrendszer, avagy a Part rendszer megjelenése és kiterjesztése, melynek egyik legfontosabb eleme a közelmúltban megjelent és az üzembentartási területet szabályozó Part-OPS.
A Part-OPS, azaz teljes nevén a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítését írja elő a bizottság 965/2012/EU rendeleteként. Ez 2012. október 28-án jelent meg, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, így hazánkban is.


Maga a 965/2012/EU rendelet a nem Annex II-es légi járművek kereskedelmi célú és nem kereskedelmi célú üzemben tartásának követelményeit határozza meg. A 965/2012/EU rendelet egyaránt érinti a hazai repülőgépes, helikopteres, vitorlázó repülőgépes és ballonos üzembentartókat.


A 965/2012/EU rendelet egy végrehajtási rendelet (Implementing Regulation), amelynek megjelenését követően az első ütemben még négy, az eredeti végrehajtási rendeletet módosító rendelet (Ammending Regulations) jelent meg az alábbiak szerint: 2013. augusztus 14-én a 800/2013/EU rendelet; 2014. január 27-én a 71/2014/EU rendelet; 2014. január 29-én a 83/2014/EU rendelet; 2014. április 7-én pedig a 379/2014/EU rendelet. Ezen rendeleteket együttesen nevezik Part-OPS-nak.


Az Európai Unió jogszabályainak sajátosságai révén, és így a Part-OPS esetében is, a rendelkezések gyakorlati alkalmazásának kezdete nem feltétlenül esik egybe a jogszabály hatálybalépésével. Bizonyos jogszabályhelyek ugyanis lehetőséget adnak arra, hogy egyes rendelkezések vagy akár a teljes jogszabály alkalmazásának kezdetét egy tagállam – egy, a jogszabály által biztosított idősávon belül – maga válassza meg. A Part-OPS esetében a különböző üzembentartói tevékenységekre különböző idősáv került biztosításra, az üzemben tartott légi járművek típusát is figyelembe véve. Ennek egyik fő oka, hogy egy hosszabb és kényelmesebb átmeneti időszakot biztosítson a tagállamok hatóságainak és üzembentartóinak az új jogszabályrendszer bevezetésére. Az adott rendelkezéseket ráadásul a tagállamok további részekre bonthatják, amelyek különböző bevezetési időpontot kaphatnak ugyanazon idősávon belül, így akár ugyanazon rendelkezéseket más-más időpontban kell bevezetni a helikopteres üzembentartók esetében, mint a repülőgépes üzembentartók esetében. Minden tagállam az adott idősávon belül maga határozza meg a bevezetési dátumot. Bizonyos rendelkezéseknek a jogszabály azonban nem biztosít idősávot, csupán egy adott dátumot, amely minden tagállamra egyformán vonatkozik.


A Part jogszabályrendszer különböző végrehajtási rendeleteinek megjelenését követően, így a Part-OPS esetében szintén, minden tagállam elkészíti az úgynevezett végrehajtási programot (Implementing Programme), ami tartalmazza a tagállamnak az adott jogszabály bevezetési programját. Ezt a végrehajtási programot természetesen minden egyes, az adott végrehajtási rendeletet módosító rendelet megjelenését követően frissíteni kell. A végrehajtási programot és azok frissítéseit minden tagállamnak meg kell küldenie az Európai Bizottságnak (EC) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA).


A Magyarországra vonatkozó végrehajtási program mellett a Légügyi Hivatal a Part-OPS különböző rendelkezéseinek bevezetésére vonatkozó fontosabb dátumokról egy külön bevezetési ütemtervet is készített, ami elérhető a Légügyi Hivatal honlapjáról is.


Felépítését tekintve maga a Part-OPS összesen nyolc mellékletből áll a következők szerint:

  • 1. melléklet (Annex I): a DEF, amely a Part-OPS definícióit tartalmazza;
  • 2. melléklet (Annex II): a Part-ARO, amely a hatósággal szembeni követelményeket írja elő;
  • 3. melléklet (Annex III): a Part-ORO, a kereskedelmi célú üzembentartókra vonatkozó előírásokat tartalmazza;
  • 4. melléklet (Annex IV): a Part-CAT, a kereskedelmi légiszállítási üzemben tartás követelményeit írja elő;
  • 5. melléklet (Annex V): a Part-SPA, az egyedi jóváhagyásokra vonatkozó előírásokat tartalmazza;
  • 6. melléklet (Annex VI): a Part-NCC, a komplex légi járművel végrehajtott nem kereskedelmi célú üzemben tartás követelményeit írja elő;
  • 7. melléklet (Annex VII): a Part-NCO, a nem komplex légi járművel végrehajtott nem kereskedelmi célú üzemben tartás követelményeit írja elő;
  • 8. melléklet (Annex VIII): a Part-SPO, az egyedi, speciális műveletekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.


A Part-OPS, hasonlóan a többi uniós jogszabályhoz, a nemzeti jogban kevésbé ismert úgynevezett „soft law”-kat is magában foglal. Minden egyes melléklete rendelkezik „elfogadható megfelelőségi módozatokkal” (AMC & GM – Acceptable Means of Compliances & Guidance Material), melyek előírásainak szintén meg kell felelni. Egy ilyen előírás adott rendelkezésének csak abban az esetben nem kell megfelelni, amennyiben erről egy másik, jóváhagyott „alternatív megfelelőségi módozat” (Alt Moc – Alternativ Menas of Compliance) készült.


A jogszabály felépítéséből látható, hogy a különböző üzembentartókra különböző mellékletek vonatkoznak, tekintettel a tevékenységükre és az alkalmazott légi járművekre. A következő, tájékoztató jellegű táblázat segítségével képet kaphatunk arról, hogy a tevékenység függvényében egy adott üzembentartóra mely mellékletek előírásai vonatkoznak.
A fenti táblázatból látható, hogy míg a Part-OPS szempontjából egy ATO-nak elég a Part-NCC vagy Part-NCO követelményeinek a teljesítése, addig egy kereskedelmi légiszállítási üzembentartónak már három melléklet (Part-CAT, Part-SPO, Part-ORO) követelményeinek kell megfelelni.


Magyarországon 2013. október 28-án került bevezetésre a Part-OPS I. és II. melléklete, a DEF és a Part-ARO, azaz a fogalmak mellett a hatóságra vonatkozó előírások. 2013. november 28-án pedig a helikopteres kereskedelmi légiszállítási üzemben tartásra vonatkozó előírások kerültek bevezetésre a Part-ORO, Part-CAT és Part-SPA tekintetében. A bevezetési ütemterv következő dátuma 2014. október 28., ekkor kerülnek bevezetésre a repülőgépes kereskedelmi légiszállítási üzemben tartásra és a HEMS-tevékenységet folytató helikopteres légiszállítási üzembentartókra vonatkozó követelmények: Part-ORO, Part-CAT és Part-SPA. Ez a dátum azt jelenti, hogy valamennyi fentebb említett üzembentartó 2014. október 28. után csak az új Part-OPS-nak megfelelően folytathatja az üzemben tartást, vagyis az eljárásaik és kézikönyveik tekintetében teljesen át kell állni az új jogszabálynak megfelelően, aminek végén egy új, Part-OPS szerinti üzembentartási engedélyt (AOC) fognak kapni.


A Légügyi Hivatal a hagyományokhoz híven az üzembentartók támogatására folytatja a korábban megkezdett Part-OPS-szal kapcsolatos előadás-sorozatát, amelynek keretében 2014. május 30-án a repülőgépes kereskedelmi légiszállítási üzembentartók számára részletes tájékoztatót tartott az új követelményekről és az átállás folyamatairól. A rendezvényen természetesen lehetőség volt kérdések megfogalmazására, s ezekről hamarosan beszámolunk. A későbbiek folyamán a Légügyi Hivatal további tájékoztatással fog élni az Aeromagazin hasábjain a Part-OPS követelményeivel kapcsolatban.


Tömböl Balázs László,

a Légügyi Hivatal üzembentartási osztályának megbízott vezetője

 Cikkünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság támogatásával készült!