2018 március 19

RSS Facebook

Hirdetés
2014. október 21. kedd, 11:10

Hivatástudattal a minőségi közszolgálatért Kiemelt

Értékelés:
(0 értékelés) A Légügyi Hivatal a dinamikus fejlődés terepe

 Szakadatlan tanulással, a mindenkori feladat megoldása iránti elkötelezettséggel és jó szervezői érzékkel végzi munkáját az NKH Légügyi Hivatalban Forgács Zsolt, a légijogi és szervezési osztály vezetője. Vele és munkájával ismerkedhetnek meg olvasóink. Hitvallása egyértelművé teszi, hogy a Légügyi Hivatal a folyamatos, dinamikus megújulás közegében jutott el egy szakterület felügyeletének „finomhangolásáig”.
– A repülés világa a kezdetektől misztikum övezte zárt közeg, ahová csak ritkán tévednek olyanok, akik nem a génekkel hozták magukkal a szeretetét. Önnél volt ilyen családi motiváció a pályaválasztásnál?

– A repülés világa már gyermekként magával ragadott, mert édesapám sokat mesélt nekem a fiatalkori repüléseiről. Ötéves lehettem, amikor egy iskolakör erejéig magam is belekóstolhattam a felhők feletti lét gyönyörűségébe. Igaz a mondás, hogy az első szerelem kitörölhetetlen és meghatározó az életünk alakulásában. Igaz, én egy kis mezőgazdasági vargabetűvel jutottam el újra ide, de közben főleg a tervezés, szervezés volt a főbb feladatom, ami jó alap volt a későbbi munkámhoz is. Bármilyen területen tölt be szervezői pozíciót valaki, az a legfontosabb, hogy legyen egy hatodik érzéke, ami jelzi számára a teendőket. Emellett legyen kellő türelem és alázat benne a munkájához, s nagy adag empátia a partnerekkel, kollégákkal, ügyfelekkel szemben.

– Mikor módosított pályát és került kapcsolatba újra a repüléssel?

– A diploma megszerzése után csupán két évig dolgoztam más területen, majd 2005-ben a Debreceni Repülőtéren helyezkedtem el mint előtér-ügyeletes, rámpa- és súlypontszámító repülésüzemi tiszt. Főnököm debreceni pályafutásom során mindvégig – ahogy most is – Farkas András volt, akivel nagyon jó szakmai és baráti kapcsolatban voltunk, s már akkor is több szakmai projekten közösen dolgoztunk. Három év után, amit a repülőgép-kiszolgálás felügyeletével töltöttem, a földi kiszolgálási csoport élére kerültem, ahol a repülőgépek földi kiszolgálásának koordinációja volt a fő feladatom. 2011-ben lettem forgalmi és navigációs vezető. Ezen a poszton a légitársaságokkal való kapcsolattartás és az ezeket elősegítő munkafolyamatok koordinációja volt a munkám.

– Gondolom, ahhoz, hogy elindult felfelé a ranglétrán, a készségeken és a munka iránti elkötelezettségen túl szükség volt némi szakirányú végzettségre is?

– Természetesen. 2006-ban repülésüzemi szakszolgálati engedélyt szereztem, és mellette elvégeztem több tanfolyamot is. 2010–11 között diplomáztam a Debreceni Egyetemen, és ezzel légiforgalmi logisztikai menedzsment végzettséget szereztem. Egy ilyen dinamikusan fejlődő és változó munkaterületen, mint a repülés világa, a folyamatos tanulás hozzátartozik az ember életéhez, és elengedhetetlen a megszerzett ismeretek szinten tartása, az iparági folyamatok követése.

– Mi volt a következő állomás?

– 2012 igazi fordulópont volt az életünkben, mivel ekkor nemcsak a munkaköröm, hanem a munkahelyem és a lakhelyünk is változott. Szerencsére a feleségem a megismerkedésünk óta segíti, támogatja a munkámat. Így amikor Farkas András elnökhelyettes úrtól kaptam egy megtisztelő felkérést, hogy csatlakozzak ismét a csapatához, boldogan mondtam igent, s 2012. október 5-étől az Elnökhelyettesi Hivatal szervezési osztályának vezetője lettem. A feladatom az elnökhelyettesi programok szervezése, a szervezet munkafolyamatainak optimalizálása, illetve a hivatal számára kiemelt projektek – mint például a Győr-Pér repülőtér fejlesztése – koordinálása lett. Bár az addig szerzett tapasztalataimnak nagy hasznát vettem, természetesen az új munkahelyen is tanulással indult az élet. 2013-ban megszereztem a repüléstervező-navigációs tiszti képesítést, és persze rengeteget tanultam a kollégáimtól is, hiszen sokkal több területet kellett gyorsan átlátnom. Szerencsére jó alapnak bizonyult az a rutin, amelyet a repülőgépek kiszolgálásánál szereztem, igyekeztem hasznosítani a jártasságot és precizitást a hivatali munkámhoz is. Idén újabb kihívást jelentett, amikor az osztály összetétele változott, hiszen 2014-től már mint légijogi és szervezési osztály működünk, közvetlenül az elnökhelyettes irányítása alatt. Bár apróbb csiszolásokra mindig is szükség lesz, a nagy átalakításnak, racionalizálásnak lassan a végére ér a hivatal. S ez megmutatkozik a külsőségekben is: nem csak modern épületünk van, megújult a hivatal arculata is, amelynek elemei a formaruha, az arculati kézikönyv, az igazolvány, és igyekszünk minden téren erősíteni a szolgáltató hatóság szerepét.

– Igazodik a munkatársak száma a feladatok mennyiségéhez?

– Pillanatnyilag optimálisnak tűnik az osztály létszáma, elegen vagyunk a feladatokhoz. Ám itt nagy rugalmasságot követelnek a mindennapok, mert folyamatosan segítjük a többiek munkáját is. Egy-egy audit vagy nagyobb feladat ránk is komolyabb terheket ró.

– Milyen tervek, célkitűzések állnak az osztály előtt?

– Igyekszünk naprakészek lenni minden területen, mert ez elengedhetetlen a jó szervezéshez, a feladatok megoldásához. Szerencsére remek kollégák vesznek körül, hiszen a hivatal munkatársai valamennyien kiváló szakemberek és elkötelezett dolgozók, akik nem munkának, hanem hivatásnak tekintik a hivatali létüket. Mi ehhez szeretnénk minél optimálisabb logisztikai hátteret biztosítani, segíteni a hivatalt teljességében érintő döntések érvényesülését.


A precíz előkészítés, a jó munkahelyi légkör mindig is sokat lendített a munka eredményességén. Az NKH Légügyi Hivatalában nemcsak a racionalizálás látszik sikeresnek, hanem a csapatépítés is. Ehhez persze elengedhetetlen a nyugodt családi háttér is. Forgács Zsoltéknál most inkább izgatott a hangulat, hiszen rövidesen megérkezik Ábel, a trónörökös.

Vincze Mara

Cikkünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság támogatásával készült! 

Fotó: NKH LH