2018 január 19

RSS Facebook

2015. március 05. csütörtök, 13:43

Egységes európai repülési szabályok Kiemelt

Értékelés:
(0 értékelés)Egységes európai repülési szabályok

Standardised European Rules of the Air (SERA)

Az Egységes Európai Égbolt (Single European Sky – SES) kezdeményezés egyik célja a tagállamok által a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944-es chicagói egyezmény értelmében vállalt kötelezettségek teljesítésének támogatása, az egyezmény előírásainak egységes értelmezése és végrehajtása révén. Célkitűzései közé tartozik, hogy a közös közlekedéspolitikával összefüggésben támogassa az üzemeltetési szempontból egységes légtér koncepcióját, közös kialakítási, tervezési és igazgatási eljárásokat hozzon létre, biztosítsa a légiforgalmi szolgáltatás hatékony és biztonságos működését, segítse az európai határokon belül a légi járművek szabad mozgását, a repülés biztonságának növelését, és egyben minimalizálja az egymástól különböző nemzeti repülési szabályok okozta félreértések kockázatát.


A fenti célok érdekében az Európai Bizottságnak egységes végrehajtási szabályokat kellett elfogadnia, amelyek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előírásain és ajánlott gyakorlatain alapulnak, és megfelelő garanciákat nyújtanak a közös légtér rugalmas, gazdaságos, ugyanakkor biztonságos, hatékony használatára és a légiforgalmi szolgáltatás zökkenőmentes biztosítására.

Tekintettel a SES első fázisában történő végrehajtási szabályok kidolgozásához kapcsolódó tapasztalatokra, az úgynevezett mandátummegállapodások (pl. kidolgozás és konzultációs folyamat) frissítése, valamint az Európai Bizottság és más érintett felek aktívabb bevonása vált szükségessé.

Ennek megfelelően az Eurocontrol felhatalmazást kapott, hogy támogassa az Európai Bizottság és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) kezdeményezését azon végrehajtási szabályok kidolgozásában, amelyek az ICAO előírásain és ajánlott gyakorlatain alapulnak, és lehetővé teszik az ICAO-légtérosztályozás összehangolt alkalmazását.


A bevezetést követően a biztonságos, hatékony és gyors nemzetközi légi forgalom biztosítása és a funkcionális légtérblokkok kialakítása érdekében az Egységes Európai Égbolt valamennyi résztvevőjének tartania kell magát a közös szabályokhoz. Így garantálhatók a határokon átnyúló műveletek átlátható, jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosító feltételei.

Ezeknek a repülési és légiforgalmi szabályzatoknak biztosítaniuk kell többek között az egységesen értelmezett jelzéseket, az ütközéselkerülő eljárásokat, a légiforgalmi szolgálatok utasításait és tájékoztatásait, továbbá a rádió-távbeszélő kifejezéseket. E cél elérése érdekében az ICAO egy kiterjesztett repülési szabályozási csomaggal bővítette a szabványok és ajánlott gyakorlatok dokumentumait (Standards and Recommended Practises – SARPS), és belefoglalta azokat a légi navigácós szolgálatok eljárásait tartalmazó dokumentumokba (PANS-OPS, PANS-ATM). Történelmi okokból ezek közül nem minden szabály, illetve ajánlás szerepel az Annex 2-ben (Rules of the Air – repülési szabályok), hanem több különböző mellékletben és dokumentumban találhatók.

Ezek a szabályok megtalálhatók az alábbi dokumentumokban:

ICAO Annex 2 – repülési szabályok

ICAO Annex 6 – légijármű-üzemeltetés

ICAO Annex 10 – kommunikációs eljárások

ICAO Annex 11 – légiforgalmi szolgálatok

ICAO Document 4444 – PANS-ATM

ICAO Document 8168 – PANS-OPS

ICAO Document 7030 – EUR körzeti kiegészítő eljárások


Bár az európai és a globális légiközlekedési hálózat számára a szabványosítás kiemelt fontosságú, az ICAO-egyezmény lehetővé teszi a tagállamok számára a szabványoktól és az ajánlott gyakorlatoktól való eltérés lehetőségét. Ennek nem szándékolt következménye az igen eltérő nemzeti szabályok létrejötte volt, amelyek sok esetben nem járultak hozzá a légi közlekedés biztonságának és hatékonyságának növeléséhez.


E tapasztalatokra való tekintettel az Európai Bizottság, az Eurocontrol és az ICAO közös munkacsoportja feltérképezte a tagállamok által jelentett, a repülési szabályokra és a légi navigációs szolgáltatások nyújtására vonatkozó ICAO-előírásokkal kapcsolatban nemzeti szinten fennálló különbségeket. A csoport által végzett munka eredményei is alátámasztották a légiforgalmi szabályok Egységes Európai Égbolton belüli egységesítésének szükségességét.


Az intézményi fejlesztések (különösen az EASA tevékenységének ATM területre való kiterjesztése, illetve a repülés biztonsággal kapcsolatos vonatkozásaira) szintén előrehaladott szakaszban vannak. Az EASA saját szervezetének átalakítását és tevékenységét, a fentiekkel összefüggő fejlesztések támogatására, az új feladatoknak és rendeleteknek való megfelelésre koncentrálja.

Az egységes európai repülési szabályok kidolgozása két fázisban történt:

(a)  I. fázis (SERA A rész): az Eurocontrol által, az EASA támogatásával az ICAO Annex 2 átültetése 2009-ben történt meg. A végeredmény az Eurocontrol által benyújtott jelentés az Európai Bizottságnak 2010. június 30-án.

(b)  II. fázis (SERA B rész): az Eurocontrol által, az EASA támogatásával az ICAO Annex 11 és Annex 3 vonatkozó rendelkezéseinek átültetése. A végeredmény az EASA véleménye, amelyet 2011. november 14-én nyújtottak be az Európai Bizottságnak.

A fent említett technikai javaslatokat az Európai Bizottság egyesítette egy integrált szerkezetbe, majd néhány módosítást követően az Egységes Európai Égbolt Bizottság a 2012. március 15–16-án tartott 45. ülésén megszavazta. Az elfogadott rendelet a bizottság 923/2012/EU végrehajtási rendelete (a SERA), amelyet az Európai Unió hivatalos lapjában tettek közzé. Az új rendelet alkalmazandóságának időpontja 2012. december 4. volt, a tagállamok azonban dönthettek úgy, hogy 2014. december 4-éig nem alkalmazzák a rendelet előírásait. Magyarország – élve a késleltetett bevezetés lehetőségével – 2014. december 4. óta alkalmazza a rendelet előírásait.

A rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében a tagállamok és más érdekelt felek számára (mint például a légi navigációs szolgáltatók és a légtérfelhasználók) az EASA határozatot adott ki, amely a kezdeti megfelelési módozatok körét és útmutató anyagokat tartalmaz.


Az egységes európai repülési szabályok fejlesztésének III. fázisát képviseli a SERA C rész – a légiforgalmi irányítás szabályai (SERA C rész), és a már elfogadott végrehajtási rendelet kiegészítését célozza. A SERA C rész a fokozatos megközelítés utolsó lépése a SERA végrehajtási rendelet fejlesztési folyamatában. A SERA C rész az eljárásokra összpontosít, míg az A rész az általánosságokra és a B rész a szolgáltatásokra. Ennek alapján a SERA C résszel az eljárás lezárul, és egy harmonizált európai repülési szabálycsomag fog megszületni.


Magyarország, a magyar légi közlekedésben érdekelt szervezetek, a közigazgatás intézményei (köztük a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala), a piaci szereplők és a magánszemélyek üdvözlik és támogatják az Európai Bizottság és az ügynökség Egységes Európai Égboltra vonatkozó törekvéseit, illetve az ahhoz szükséges rendelkezések és közös szabályok bevezetését. A neheze azonban még hátravan: az e célok eléréséhez elengedhetetlen és sokszor kényelmetlen szabályoknak belső szükségletté, napi rutinná, a tevékenységünk gerincévé és motorjává kell válniuk, hogy mindannyian élvezhessük közös erőfeszítéseink gyümölcsét: a gyors, hatékony, környezetkímélő, utasbarát és biztonságos légi közlekedést.


Cikkünk a Nemzeti KÖzlekedési Hatóság támogatásával készült! 

Fotó: NKH LH