2018 március 19

RSS Facebook

Hirdetés
2015. augusztus 07. péntek, 09:44

Dán drill drónokhoz

Értékelés:
(0 értékelés)


Az utóbbi időben egyre bővül a drónok „bevetési” képessége. Míg korábban csak a katonaság használta, mára már egy magára valamit is adó ingatlanközvetítő is drónfelvételekkel kínálja portékáit, vagy éppen emlékfelvételeket készít az eladott ingatlanról, lakásról. Ez a gyors ütemű és széles körű felhasználás folyamatos megújulást igényel a drónok használatát engedélyező, ellenőrző hatóságtól is.

Rendszeresen visszatérő témaként írunk arról, hogy milyen jogi, üzemeltetési és repülésbiztonsági követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy akár a katonai, akár a civil életben drónokat használhassunk. Az NKH Légügyi Hivatala folyamatosan lépést tart az új és egyre elterjedtebb technika használatának nemzetközi szabályozásával, s igyekszik megteremteni itthon is annak feltételeit, hogy a repülésbiztonság messzemenő figyelembevételével, minél egyszerűbb módon teremtse meg használatukat.


A magyar szakemberek, a hivatal munkatársai április 20–22. között Dániába utaztak, hogy közelebbről is megismerkedhessenek az ottani drónszabályozással. Dr. Papp Gyula, Forgács Zsolt, Ozoli Zoltán és Simon Sándor az UAV-k fejlesztésével és tesztelésével foglalkozó UAS Test Centerben, illetve a dán légügyi hatóságnál járt. Kinttartózkodásuk során csatlakozott hozzájuk Gilles Fartek nyugállományú ezredes, az Integra AS dán szervezet EU- és NATO-ügyek igazgatója is. E szervezet végezte látogatásuk előkészítését az elmúlt hónapokban, illetve jelentős támogatást biztosított a helyszínen is.


A tapasztalatcsere igénye tavaly év végén vetődött fel, amikor Törőcsik József a hazai UAV-k civil és katonai alkalmazásával kapcsolatos teendők – jogszabályok, engedélyek, a kezelők oktatása és mindezek felügyelete, koordinálása – kapcsán érdekes hírre bukkant egy nemzetközi fórumon. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy Dániában jelentős előrelépés várható e témában, s hasznos lenne az ottani tapasztalatokat, ötleteket mielőbb megismerni és beépíteni a hazai rendszerbe is. Az Integra AS közvetítésével került sor a kapcsolatfelvételre a dán UAV-kkal foglalkozó szervezetekkel és a dán légügyi hatósággal.


A személyes konzultációk során a delegáció látogatást tett az UAS Test Centerben, ahol Christian S. Struwe programmenedzser részletesen bemutatta az Odense repülőtéren működő cégüket, amelynek fő tevékenysége, hogy lehetőséget biztosítson a különböző UAV-gyártó és -tervező vállalatok, kutatóintézetek és egyetemek, illetve egyéb UAV-felhasználók számára pilóta nélküli légi eszközeik kipróbálására, tesztelésére az ehhez szükséges teljes repülőtéri háttér (légtér, kommunikáció, földi kiszolgálás stb.) biztosítása mellett.

Másnap már Koppenhágában folytattak eszmecserét, ahol Anders Madsen főfelügyelő, a dán légügyi hatóság képviselője előadás keretében tájékoztatta a delegációt a pilóta nélküli légi járművekkel és légijármű-rendszerekkel kapcsolatos dániai helyzetről, illetve hatósági álláspontról. Mivel a drónok használata Dániában is rohamos tempóban növekedett, a hiányos jogszabályi környezet indokolttá tette az UAV-k alkalmazásával kapcsolatos önálló jogszabály kereteinek megalkotását. Ennek megfelelően szakértői szinten szükségesnek látták egy, az érintett minisztériumok (közlekedési, hírközlési, belügy stb.) közötti munkacsoport által kidolgozandó, a civil drónok jövőbeni hatósági szabályozásával foglalkozó szakmai anyag összeállítását. Ez az anyag ez év márciusában elkészült, és felterjesztésre került a dán jogszabályalkotó szervek felé. Az anyagból Madsen úr egy-egy angol nyelvű példányt átadott a küldöttség tagjainak további szíves felhasználásra.

Eután került sor egy rövid előadásra hatóságunk felépítéséről, működési rendjéről Simon Sándor őrnagy, illetve a hazai UAV-kkal kapcsolatos jogszabály-alkotási tevékenységünkről Ozoli Zoltán alezredes prezentálásában.


A találkozó végeztével hatóságunk vezetése nevében dr. Papp Gyula és Forgács Zsolt köszönetet mondott Anders Madsennek és Gilles Farteknek az együttműködésükért, illetve a közvetlen tapasztalatcsere lehetőségéért. Végezetül pár hivatalos fotó készült a hatóság és a közvetítőcég (Integra AS) képviselőivel.

Ezek a kapcsolatfelvételek, találkozók, tapasztalatcserék óriási jelentőséggel bírnak a Légügyi Hivatal szempontjából, különösen akkor, ha olyan országok szervezeteivel, társhatóságaival találkozhatnak, ahol az UAV-alkalmazások felügyeleti, szabályozási kérdéseiben előrébb járnak, mint mi. Nem beszélve a közvetlen kapcsolat létrehozásáról egy olyan szervezettel, amely lehetőséget biztosít számunkra és az alkalmazók számára eszközeik kipróbálására (UAS Test Center Denmark). S ha ehhez még hozzáadjuk a dán légügyi hatóság által átadott jogszabály-alkotási tervezetet, amely a jövőben nagy segítségünkre lehet a hasonló témában, a jogszabályalkotó szakmai anyagunk elkészítésében, akkor hármas sikerről beszélhetünk. S ezzel nemcsak a hatóság jár jól, hanem a drónokat üzemeltetők is, hiszen mindez azért történik, hogy a maximális biztonság fenntartása mellett legyen ügyfélbarát a hivatal.Vincze Mara

Cikkünk a Nemzeti Közlekedési hatóság támogatásával készült! 

Fotó: NKH LH