2018 március 19

RSS Facebook

Hirdetés
2015. november 05. csütörtök, 10:58

Digitális forradalom Kiemelt

Értékelés:
(2 értékelés)


Az érintőképernyő és a realitás kapcsolata mára központi eleme az életünknek. Szülőként is fontos, hogy ismerjük ezt az új világot, s még inkább így van ez a legújabb kori technikára épülő cégek életében. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy aki az égen jár, az nem élhet földhözragadtan az ügyintézés terén sem. A pilóták számára évek óta természetes dolog, hogy a repülés előtt és alatt használják a digitális technika nyújtotta előnyöket, s mostantól a hivatali ügyintézés terén is szélesebbre tárul ez az ajtó előttük. S hogy ez mit jelent a gyakorlatban, arról a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Osztálya munkatársait: Antal Tamás és Janovits Dorottya hatósági légijármű-vezetőket, valamint Kohányi Csaba szakszolgálati referenst faggattam.

 

 
– Elsőként Antal Tamástól kérdezem: milyen változást jelent az eHivatal bevezetése az osztály, illetve az ügyfelek szempontjából?

– A cél gyorsítani és egyszerűsíteni a szakszolgálati engedélyekkel kapcsolatos ügyintézést. A korábban több, különálló adatbázisban szereplő adatokat egy új elektronikus adatbázisba fogjuk átvezetni. Így lehetőség nyílik olyan ügyfélportál létrehozására, amelyen keresztül a szakszolgálati engedélyek birtokosai vagy azt éppen megszerezni kívánók gyorsan és hatékonyan tudják intézni ügyeiket. Nemcsak az ügyfelek, hanem a képző szervezetek és a vizsgáztatók is élvezhetik majd az eHivatal előnyeit, amely a következő linken érhető el: www.ehivatal.nkh.gov.hu.

– Miként történik a regisztráció?

– Mivel a legtöbb esetben az elméleti/gyakorlati vizsgákat képzés előzi meg, az új, szakszolgálati engedéllyel még nem rendelkező ügyfeleket a képző szervezetek tudják majd előregisztrálni. A regisztráció véglegesítése természetesen az ügyfél feladata lesz, ehhez már az előregisztrációs folyamat során megkapja szakszolgálati engedélyének számát, amely a továbbiakban elsődleges azonosító kódként funkcionál majd. A képző szervezetek a kódok segítségével tudják hozzárendelni az ügyfelekhez az elméleti/gyakorlati képzésekről szóló ajánlásokat, felterjesztéseket. A könnyebb áttekinthetőség érdekében egy külön felületen figyelemmel kísérhetik, szükség esetén akár módosíthatják is azokat. Ezen felterjesztések birtokában az ügyfelek már önállóan jelentkezhetnek a különböző vizsgáikra.

A vizsgáztatók felülete a gyakorlati vizsgák bejelentésére, a már meglévők módosítására, illetve azok áttekintésére szolgál. A teljesített vizsgák eredményét igazoló jegyzőkönyveket szintén saját felületükön tudják feltölteni.

Az eHivatal funkciói csak regisztrálás után válnak elérhetővé a felhasználók számára. A regisztrációs folyamat során az ügyfélnek szüksége lesz jelenlegi szakszolgálati engedélyének számára, születési dátumára és a korábbi ügyintézései során megadott telefonszámára. Amennyiben a jelenlegi adatbázisokban lévő telefonszám valamilyen okból már nem használható, akkor a Légügyi Hivatal munkatársai fognak segíteni a regisztrációs folyamat befejezésében.

– Mi a teendő, ha valaki több szakszolgálati engedéllyel rendelkezik?

– Ebben az esetben az ügyfelek bármelyik engedélyük számával regisztrálhatnak, de a jövőben csak a folyamat során felhasznált számkód szolgál majd az azonosításukra és jelenik meg az engedélyeiken. Az eHivatal rendszerében egy ügyfélhez csupán egy szakszolgálatiengedély-szám fog tartozni.

– Miként igazolják magukat a rendszerben a regisztrálók?

– A regisztráció befejezése után, a portál használatának megkezdése előtt az ügyfeleknek fel kell tölteniük egy fényképes igazolvány digitális másolatát. A dokumentum jóváhagyását követően a portál funkciói elérhetővé válnak.

– Jelent-e egyéb változást is a rendszer, vagy csak a személyes ügyintézéstől kíméli meg az ügyfeleket?

– Az új jogszabályi követelményeknek megfelelően változik a szakszolgálati engedélyek számának formátuma is. Az új formátum a következő elemekből áll össze:

a kibocsátó állam ENSZ-országkódjával kezdődik: „HU”;

ezt az FCL-rész alapján kiadott engedély esetében az „FCL”, a nemzeti szabályozás alapján kiadott engedély esetében pedig a „NAT” betűsor követi;

végül egy arab számokból álló, hat- vagy hétjegyű kódsor következik.

A felsorolt elemeket ponttal választjuk el. Példa: HU.FCL.1234567

A szakszolgálati engedélyek számában a továbbiakban nem jelenik meg annak típusa (pl. PPL, CPL, ATPL), illetve a számból nem lesz meghatározható, hogy az engedély melyik légijármű-kategóriára érvényes. Ezeket az információkat a szakszolgálati engedélyek más mezői tartalmazzák.

További változás a szakszolgálati engedélyekben, hogy az „IR vizsga dátuma” oszlopot „IR érvényessége” oszlop váltja fel, így egyértelműen kiolvasható lesz az IR jogosítás lejárati ideje.

A rendszerbe az első fázisban a következő szakszolgálati engedélyek kerülnek be:

  • Repülőgép (nemzeti és Part-FCL)
  • Helikopter (nemzeti és Part-FCL)
  • Vitorlázó repülőgép (nemzeti és Part-FCL)
  • Ballon (nemzeti és Part-FCL)
  • UL repülőgép
  • Autogiró

Hogy az eHivatal miként egyszerűsíti az elméleti vizsgáztatás rendszerét, azt Janovits Dorottyától tudjuk meg.

– A most megvalósuló első fázis bevezetése után az elméleti vizsgáztatással kapcsolatban az alábbi funkciók lesznek elérhetők az eHivatalban:

Felterjesztés elméleti vizsgára: a képző szervezet a portálon keresztül felterjesztheti az ügyfelet elméleti vizsgára.

Jelentkezés elméleti vizsgára: az ügyfél a regisztrációt és a felterjesztést követően jelentkezhet elméleti vizsgára. Kiválaszthatja az elméleti vizsga típusát attól függően, hogy szakszolgálati engedély vagy jogosítás első kiadását, harmadik ország által kiadott szakszolgálati engedély érvényesítését vagy konvertálását, lejárt nemzeti szakszolgálati engedély konvertálását kérvényezi, vagy különbözeti vizsgát kíván tenni. Ezután megjelöli a kapcsolódó légi jármű típusát, majd a kért vizsga és az érvényes képzőszervezeti ajánlás kiválasztása után csatolnia kell a befizetést igazoló bizonylatot.

Jelentkezés vizsgaalkalomra: amennyiben az ügyfélnek érvényes vizsgajelentkezése van, és minden tartozását rendezte, lehetősége nyílik vizsgaalkalom, illetve bizonyos vizsgák esetén vizsgatárgyak választására. A jelentkező figyelemmel kísérheti a kiírt vizsgaidőpontokat, illetve azok telítettségét, valamint minden olyan esetben figyelmeztetést kap a rendszertől, ha a vizsgára való jelentkezés valamely feltétele nem teljesül. A jelentkezést követően az ügyfél e-mailben kap értesítést a vizsga részleteivel kapcsolatban.

– Melyek ezek?

– Az ügyfél tájékoztatást kap a vizsga pontos időpontjáról és helyszínéről, a vizsga lemondásáról vagy időpontjának módosításáról szóló feltételekről, illetve a tesztek megírásához szükséges azon eszközök listájáról, amelyet a vizsgázónak kell biztosítania. A rendszer felhívja továbbá a vizsgázó figyelmét arra, hogy az elméleti ismeretek vizsgaszabályzatban és a HO-FCL-04 jelű tájékoztatóban további információhoz juthat a vizsgákkal kapcsolatban.

– Lehetősége van a jelentkezőnek a vizsga lemondására vagy a vizsgaidőpont módosítására?

– Amennyiben az ügyfél a kért vizsgán nem tud megjelenni az egyeztetett időpontban és helyszínen, az eHivatal felületén módosíthatja vagy lemondhatja azt. Ha öt munkanapon belül kéri a halasztást vagy a lemondást, új időpont foglalására csak az 50 százalékos pótdíj befizetése után van lehetőség.

Amennyiben a kért vizsgán nem jelenik meg az egyeztetett időpontban és helyszínen, és nem mondja le vagy nem módosítja az időpontot, az adott napra tervezett vizsgatárgyak sikertelennek minősülnek. Új időpont foglalása csak a pótdíj befizetése után lehetséges.

– Ez miként történhet meg?

– Amennyiben az ügyfél valamely vizsgája sikertelennek minősül, tájékoztatást kap a keletkezett pótdíj összegéről, valamint az eHivatal felületén lehetősége van új vizsgaalkalom kiválasztására. A következő vizsgaalkalomig legalább hét napnak el kell telnie a sikertelen vizsgát követően, illetve a jelentkezés a választott vizsgaidőpontra legkésőbb 48 órával a vizsga előtt történhet. Amennyiben ezek közül valamely feltétel nem teljesülne, a rendszer nem engedélyezi az ügyfélnek az adott időpontra való feljelentkezést.

– Hány alkalommal van lehetőség módosításra vagy új vizsgára?

– Ha az ügyfél a hatodik vizsgaalkalomra vagy egy tárgyból a negyedik kísérletre jelentkezik, a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg arra vonatkozóan, hogy ez az utolsó vizsgalehetősége, és sikertelen vizsga esetén újra kell kezdenie a teljes elméleti vizsgasorozatot.

Az eHivatal felületén az ügyfélnek lehetősége van a kiválasztott tárgyak módosítására abban az esetben, ha nem az első vizsgaalkalomról van szó, vagy ha olyan típusú vizsgára jelentkezett, amelynél nem kell az első alkalommal minden tárgyat megpróbálni, illetve ha a módosítás nem a vizsgaidőpontot megelőző öt munkanapon belül történik.

Az ügyfél tájékoztatást kap mind a sikeres, mind a sikertelen vizsgaeljárásról. Amennyiben a teljes vizsgasorozat sikertelenül zárul, újbóli elméleti vizsgára való jelentkezés szükséges, és a vizsgákat újra kell kezdeni.

Arról, hogy mindez miként zajlik a gyakorlati vizsgáztatás terén az eHivatalon keresztül, Antal Tamás informál bennünket.

– Az eHivatal rendszerében a gyakorlati vizsgákkal kapcsolatban a következő funkciók válnak elérhetővé az ügyfelek számára az első fázisban:

Gyakorlati vizsgára való jelentkezés: az új szakszolgálati engedélyek/jogosítások megszerzéséhez szükséges ügyintézési folyamat megindítása.

A jelentkezéshez csatolni tudja a jóváhagyott képző szervezete által a rendszerbe feltöltött ajánlást, valamint az eljárási díj befizetéséről szóló bizonylatot. Az elméletivizsga-jelentkezéssel ellentétben a rendszer még nem tájékoztatja az ügyfelet az adott gyakorlati vizsgához tartozó kötelezettségéről.

Az ügyfél a Képzéseim fül alatt nyomon tudja követni már meglévő felterjesztéseit, illetve azok állapotát.

A jelentkezés feldolgozását követően a rendszer e-mailben értesíti a kérelmezett vizsgához a hatóság által kijelölt vizsgáztató személyéről.

Az ügyfél és a vizsgáztató a rendszeren kívül egyeztetik egymással a vizsga helyszínét és időpontját.

Az egyeztetést követően a vizsgáztató viszi fel a rendszerbe az egyeztetett vizsgaalkalmat, amelyről a rendszer e-mailben tájékoztatja az ügyfelet.

– Ez a metódus vonatkozik valamennyi gyakorlati vizsgára?

– Hosszabbító és megújító vizsgákhoz jelenleg nem szükséges vizsgajelentkezés indítása a rendszerben. Az ügyfél szabadon választhat a hatóság honlapján közzétett magyar vizsgáztatók névsorából. A vizsgaalkalom bejelentése a fent leírt módon történik a vizsgáztató által. A vizsgáról készült jegyzőkönyvet a vizsgáztató feltölti a rendszerbe. A feltöltésről, a jóváhagyásáról, illetve az eredményéről az ügyfél e-mailben is kap tájékoztatást.

A fent részletezett folyamatokat a Képzés/vizsga fülön összefoglalva, listában megjelenítve követheti nyomon az ügyfél. Továbbá az oldalon figyelemmel kísérheti az eHivatal indulása után megkezdett, folyamatban lévő vagy már lezárult összes vizsgajelentkezését, azok állapotát, eredményét.

Minden gyakorlati vizsgaalkalmat legalább 48 órával a tervezett időpont előtt be kell jelentenie a vizsgáztatónak. Ezen időtartamon belül a rendszer nem engedi létrehozni a kívánt vizsgaalkalmat. A vizsgáztató a vizsgaalkalmat legkésőbb a bejelentett időpont előtt két órával tudja módosítani/lemondani.

S hogy milyen változásokat jelent az eHivatal működése a szakszolgálati engedélyek terén, arról Kohány Csabától kaptunk tájékoztatást.

– A most megvalósuló első fázis bevezetése után szakszolgálati engedélyekkel kapcsolatban az alábbiak lesznek elérhetők az eHivatalban az ügyfél regisztrációja után:

Szakszolgálati engedélyek áttekintése: itt az ügyfél megtekintheti összes szakszolgálati engedélyének minden részletét (pl. jogosítások, azok lejáratának dátuma, IR jogosítások stb.).

FONTOS! A fizikai szakszolgálati engedély kézhezvétele és aláírása nélkül továbbra sem repülhet az ügyfél, az eHivatalban látható adatok és érvényességek tájékoztató jellegűek.

Megtekinthetők a személyes adatok és a kapcsolattartási adatok. A kapcsolattartási adatokat az ügyfél a webes felületen is kezelheti.

Az orvosi minősítések lejáratát is nyomon lehet követni, és az új orvosi minősítéseket az Engedélyezési Osztálynak az eHivatalon keresztül is be lehet küldeni (Ügyintézési kérelem menüpont alatt).

A szakszolgálati engedélyek nyelvi kiterjesztésének előzetes elbírálása is lehetséges az eHivatalon, de a vonatkozó díjtétel és az EL-0X formanyomtatvány kitöltése és a hatósághoz történő beküldése továbbra is szükséges.

– Sokszor elhangzott az első fázis kitétel, ami arra utal, hogy a rendszer további lehetőségeket rejt magában.

– Ez valóban csak az első lépés, amelyet újabb fejlesztések követnek majd. A jövőben az eHivatal jóvoltából lehetőség lesz a teljes körű szakszolgálati ügyintézésre a weben keresztül, s tervezzük, hogy az engedélyek/jogosítások lejáratára figyelmeztető üzenet kérésére is megteremtjük a feltételeket.

A végső fázisra szeretnénk elérni a teljes körű elektronikus ügyintézés megvalósulását, hogy az ügyfelek otthonuk kényelméből vagy a világ bármely pontjáról pár kattintással elintézzék ügyeiket a vizsgára való jelentkezéstől a szakszolgálati engedély igényléséig. Távolabbi céljaink között szerepel az eHivatal más szakterületeken való bevezetése is.

S amiről szemérmesen hallgattak interjúalanyaim: ezzel az újítással megint elsők vagyunk az uniós partnerek között, amire bátran büszkék lehetnek az NKH Légügyi Hivatal munkatársai.

 

Vincze Mara

Cikkünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság támogatásával készült!

Fotó: NKH LH, Író Zoltán