2018 február 25

RSS Facebook

Hirdetés
Légügyi Hivatal
Légitársaságot alapítani bonyolult feladat Hetek-hónapok óta ad témát a sajtónak, hogy mikor emelkedhet menetrendszerűen a levegőbe a Sólyom. Nos, itt is érvényes Raimondo Montecuccoli örökérvényű mondása, hogy pénz, pénz, pénz! Ám ez csupán az alapokat szilárdítja, mert ezen túl számtalan feltételnek kell megfelelnie egy induló légitársaságnak. A részletekről Farkas Andrást, az NKH elnökhelyettesét, a Légügyi Hivatal vezetőjét kérdeztük.– Induljunk ki abból, hogy már egy betéti társaság alapításához is szükség van számtalan okiratra, s ebből logikusan következik, hogy egy olyan komplex vállalkozáshoz, mint amilyen a légitársaság, hatványozottan így van ez. A tervezett géppark, a dolgozók létszáma és a repülni kívánt desztinációk csak tovább bonyolítják a helyzetet. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a repülés – akárcsak a közlekedés bármely ága – veszélyes üzem, így az utasok biztonsága is azt kívánja, hogy a leendő légitársaság ezeknek a részletesen szabályozott kritériumoknak is megfeleljen.…
Pillanatképek az ICAO 38. közgyűléséről   Az ENSZ szakosított szervezeteként 1944 óta működő Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 191 tagállama 2013. szeptember 24-e és október 4-e között tartotta 38. közgyűlését Montrealban. Magyarországot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala és a HungaroControl szakemberei képviselték e kiemelt fontosságú, legmagasabb döntéshozó fórumon.   Az ICAO történetének legnagyobb közgyűlésén 184 tagállam 1845 képviselővel vett részt, továbbá 54 megfigyelői státusszal rendelkező delegáció képviseltette magát. A történelmi számokon túl sikerült olyan megállapodásokat is kötniük a tagállamoknak, amelyek tovább erősítik a légiközlekedés látványos fejlődését és kiemelten szolgálják a repülésbiztonság mindennél fontosabb érvényesülését, nem feledve, hogy a közös munka gyümölcseként a légiközlekedési iparág 2012-ben történetének legbiztonságosabb évét zárta.   Megnyitó beszéd Az ICAO 38. közgyűlését az ICAO tanácsának mexikói elnöke, Roberto Kobeh González nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt három évben az…
Idén a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala látja el a V4 légügyi hatóságainak elnökségi feladatait, s ez jó alkalom arra is, hogy tovább szélesítse a kört, még több környező országot vonjon be az együttműködésbe, ahol az új hatósági szemlélet szerint munkálkodhatnak. Arról, hogy miként kezdődött, s most hol tart ez a folyamat, Farkas András légügyi elnökhelyettest faggattuk. – Először 2011 őszén merült fel az NKH – személyi összetételében és szellemiségében megújult – Légügyi Hivatalának vezetőiben, hogy a repülés biztonsága, továbbá a helyenként határokon átnyúló repülés szakmai problémáinak gyors tisztázása érdekében fel kellene venni a kapcsolatot a térség társszerveivel, légügyi hatóságaival. E szándék megvalósulásának első állomását az jelentette, amikor a Légügyi Hivatal küldöttsége 2012-ben Bécsben, az osztrák légügyi hatóságnál, az AustroControlnál tett látogatást. Az apropót az adta, hogy a Légügyi Hivatal vezetősége rendezni kívánta az osztrák tulajdonban lévő mentőhelikopterek és az…
Ferkel Lászlót kamaszként jobban érdekelték a műszaki pálya kihívásai, mint maga a repülés, és ma, a pályája delelőjén mégis egy olyan osztály vezetője, amely a hazai repülés biztonságáért felel. Igaz, míg eljutott idáig, lelkiismeretesen megjárta az idevezető létra minden fokát.   – A műszaki érdeklődés nem hiányzott belőlem soha, de ha egészen őszinte akarok lenni, akkor a felnőttkor küszöbén azért döntöttem úgy, hogy a Malévnél tanulok tovább, mert nem vágytam sorkatonai babérokra. Zsebemben a József Attila Gépészeti Technikum bizonyítványával ezért is jelentkeztem repülőgép-műszerésznek a rádió- és lokátorműszerész szakra. Közben a sors fintoraként megszűnt a szolgálat alóli kibúvó lehetősége is, de engem akkor már jobban érdekelt a leendő hivatásom, mint a mentesség. Így aztán innen már egyenes út vezetett Szolnokra, a Repülő Műszaki Főiskola polgári szakára (repülő sárkány és hajtómű-üzembentartó kar, erőgépész szak, sárkány-hajtómű tagozat). És ahogy az lenni szokott, én…
A légiközlekedés biztonságának fenntartása a legfontosabb garanciája annak, hogy a folyamatosan növekvő iparág megőrizze, illetve tovább növelje az utazóközönség légiközlekedésbe vetett bizalmát. Magyarországon a megfelelő repülésbiztonsági mutatók mellett a nemzetközi auditok által feltárt hiányosságok rávilágítottak arra, hogy a kor színvonalának megfelelő felügyeleti rendszer és az iparág egésze által elfogadott és támogatott repülésbiztonsági kultúra kialakítása és fejlesztése folyamatos feladatot jelent a légiközlekedés valamennyi szereplője számára. Egy jól működő repülésbiztonsági rendszernek tartalmaznia kell folyamatos fejlődést garantáló eljárásokat is, és ez különösen igaz a légiközlekedésre, ahol a technológiai fejlődés gyorsasága és az iparágban megjelenő változó piaci kihívások megkövetelik a repülésbiztonsági rendszer folyamatos fejlesztését és finomítását. Az önálló polgári légiközlekedés állami hatósági felügyeletének 1983-ban történt létrehozása óta, de különösen az 1989-es rendszerváltást követően bebizonyosodott, hogy a légiközlekedési iparág repülésbiztonsági hatósági felügyelete folyamatos szabálymódosításokat igényel, amely komoly kihívást jelent valamennyi szereplő számára. A technológiai fejlődés…
Ebben a hónapban Mudra István, a Légügyi Hivatal kormánytisztviselője, ICAO koordinátora, egyben a magyar állam kijelölt nemzeti folyamatos monitoring koordinátora (NCMC) mutatkozik be olvasóinknak. – Mi inspirálta annak idején, hogy a repülés világában keresse leendő hivatását? – Sokakkal ellentétben én sohasem akartam pilóta lenni. Villamosmérnöknek készültem, ezt a szakirányt készítette elő a középiskola is, ahová jártam, s ha a kedvenc tanárom nem hívja fel a figyelmemet a légiforgalmi irányításra, ma nem lennék itt. Így viszont kedves barátommal, Papp Lacival jelentkeztünk irányítónak, és sikeresen felvételiztünk. Ma már kijelenthetjük mindketten, hogy jó döntés volt, mert olyan pályát választottunk, amely tele van kihívásokkal, inspirációval, és mindketten szép karriert futottunk be. – Átfutva az eddigi állomásokat, az is tisztán látszik, hogy nem csak ama bizonyos létrafokokat járta végig lelkiismeretesen, hanem megragadott minden alkalmat a tanulásra, ismeretszerzésre... – A fő szerelmemnek az irányítást tekintem, mert…
Folyamatos felügyelet és repülésbiztonsági profil Pár éve csak, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a 2010-es montreáli közgyűlésen döntést hozott egy új, dinamikus alapokra helyezett repülésbiztonság-felügyeleti rendszer felállításáról, amely mindamellett, hogy megtartja a korábbi felügyeleti program vezérelveit, egyúttal át is alakítja az egyes ICAO-tagállamoktól és azok repülésbiztonság felügyeleti képességéről való információszerzés rendszerét, folyamatossá téve az országok tájékoztatási kötelezettségét. Az új folyamatos monitoring-megközelítést (Continuous Monitoring Approach, CMA) alkalmazó felügyeleti rendszert és a kapcsolódó online felületet az ICAO 2013. január 1-jén helyezte éles üzembe. Az ICAO 1999 januárjában indította útjára univerzális repülésbiztonság-felügyeleti auditprogramját (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP), azzal az elsődleges céllal, hogy a különböző repülési múlttal és kultúrával rendelkező tagországok saját repülésbiztonság-felügyeleti rendszereiben megmutatkozó, az ICAO által lefektetett követelményrendszertől való eltéréseket felszámolja. Ennek érdekében minden tagállamnál rendszeres átfogó és visszaellenőrző auditokat hajtott végre, amelyek eredményét táblázatos formában – az…
Deme János, az NKH Légügyi Hivatal Ellenőrzési Osztályának vezetője sok kortársához hasonlóan arról álmodozott kamasz korában, hogy vadászpilóta lesz belőle. S bár az akkori szigorú orvosi szabályok ezt nem tették lehetővé, az elmúlt néhány évtized bőven kárpótolta ezért. – Mint a legtöbben, én is vitorlázórepüléssel kezdtem a pályafutásomat 1985-ben, Pipis-hegyen. Miután az orvosin „elmeszeltek”, megvigasztaltam magam egy mérnöki diplomával 1989-ben. Persze a pilótaságnak sem fordítottam hátat, 1993-ban, magán úton szereztem motoros PPL szakszót. Szerencsém volt, mivel olyan mesterektől tanulhattam, mint Ráckevy Béla és Matuz István. Innentől párhuzamosan lépdeltem a létrafokokon, mert szerencsére sosem kellett választanom a műszaki vonal és a repülés között. Az ezt követő időszak a repült idő gyűjtésével és a továbblépéshez szükséges jogosítások (oktatói, vontatói, műszer, kétmotoros jogosítás) megszerzésével, valamint elméleti tanfolyamok (CPL, ATPL) elvégzésével telt, miközben különböző repülésekkel foglalkozó magáncégeknél töltöttem be főmérnöki és repülőgép-vezetői feladatokat. 2007-ben…
Mit kell tennem, ha vizsgázni szeretnék? A Part-FCL 2012. áprilisi bevezetése számos változást hozott a magyar szakszolgálati engedéllyel, tanúsítással rendelkezők számára. A 1178/2011 EU rendeletben (a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítésről) leírtakat minden esetben köteles betartani és alkalmazni mind a Légügyi Hivatal, mind az engedéllyel rendelkező személy. Az EASA rendeletében leírtak sok esetben szigorúbbak, illetve jóval több adminisztrációt igényelnek, mint az eddigi szabályozás, ezért az elmúlt egy évben nagymértékben nőtt a gyakorlati és az elméleti vizsgák száma, ideértve az adminisztratív folyamatokat, feladatokat is. Jelen cikkben az elméleti és gyakorlati vizsgára való jelentkezéshez kívánunk útbaigazítást adni a Légügyi Hivatal ügyfeleinek a hatékony és gyors ügyintézés érdekében. Megszerzés? Meghosszabbítás? Megújítás? Az első és talán legfontosabb dolog, hogy ellentétben az 5/2001. KöViM rendelet szerint kiadott szakszolgálati engedélyekkel, a 32/2009.…
Téma: 965/2012/EU rendelet (Part OPS) bevezetése A Légügyi Hivatal idei évre vonatkozó egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az ügyfeleket közelebb hozza a hatósági ügyintézéshez, és megerősítse a két oldal közötti párbeszédet, amely segíti a hatályban lévő, valamint a bevezetésre kerülő új szabályok alkalmazására és a kapcsolódó hatósági engedélyezés folyamatára történő előzetes felkészítést. A Hatóság tematikus szakmai nap sorozatának márciusi eseményeként a kereskedelmi célú légiközlekedési tevékenységet végző helikopteres üzembentartókat hívta össze egy pár órás tájékoztató megbeszélés erejéig a Légügyi Hivatal vecsési épületébe, hogy előzetes tájékoztatást adhasson az érintett szervezetek részére a hamarosan bevezetésre kerülő Európai Uniós szabályokról. A szakmai nap egyedülálló lehetőséget biztosított az érdeklődők számára, hogy a témához kapcsolódó kérdéseiket megvitathassák egymással és a hatósággal, valamint egy olyan párbeszédet alakítsanak ki, amely hosszabb távon is nagy segítséget nyújthat a helikopteres üzemelésben érintettek részére az új szabályok megfelelő alkalmazásához, és nem utolsó…
Az elmúlt hónapokban folyamatosan beszámoltunk arról, miként válik egyre korszerűbbé, szervezettebbé a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala. S miközben szinte a szemünk láttára újul meg és racionalizálódik minden, már komoly sikereket is magáénak tudhat a hivatal. Hazai és nemzetközi visszajelzések igazolják, jó úton járnak, amikor a megalapozott szakmai tapasztalatokra építve lehetőséget teremtenek arra, hogy a következő generáció a legjobb szakemberektől leshesse el a szakma mesterfogásait.   Ezúttal Polónyi Györgyöt ismerhetik meg, aki megbízott vezetőként 2013 januárjától áll az Üzembentartási Osztály élén. – Mikor dőlt el, hogy a repülés játssza a főszerepet az életében? – Mint megannyi kortársam, én is kamaszként kezdtem erről ábrándozni. Miután 1976-ban francia–sport tagozaton érettségit szereztem, már kezemben volt a célirányos Malév képzésen szerzett ösztöndíj is, amivel megkezdhettem a tanulmányaimat Aktyubinszkban, a Polgári Légiközlekedési Főiskola gépészmérnök-repülőgépvezető szakán. A repülési program első lépcsője a kisgépes (JAK–18T) alapképzés volt,…
Az NKH Légügyi Hivatal idei tematikus szakmai napok-sorozatának februári eseményeként „ATO szakmai napot” (ATO – Approved Training Organisation, Jóváhagyott Képző Szervezet) rendeztek a pilótaképző szervezetek részére. Február 13-án az oktatással foglalkozó, valamint a saját képző szervezet kialakításán jelenleg még dolgozó szervezetek oktatói és képviselői gyűltek össze egy egésznapos találkozóra a Légügyi Hivatal vecsési épületében, hogy részletes szakmai tájékoztatást kaphassanak a pilótaképzés kapcsán alkalmazandó európai uniós szabályokról. A szakmai nap egyedülálló lehetőséget biztosított minden érdeklődő számára, hogy a témához kapcsolódó kérdéseiket megvitathassák egymással és a hatóság képviselőivel, valamint hogy olyan párbeszédet alakíthassanak ki, amely hosszabb távon is nagy segítséget nyújthat a pilótaképzésben érintettek részére az új szabályok megfelelő alkalmazásához – és nem utolsó sorban az ügyintézés megkönnyítéséhez. A Légügyi Hivatal idei évre vonatkozó egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az ügyfeleket közelebb hozza a hatósági ügyintézéshez, és megerősítse a két oldal közötti párbeszédet,…
Beszélgetés Heinz Sommerbauerrel, az osztrák légügyi hatóság vezetőjével Ezekben az időkben, amikor a légi közlekedésben igen szigorú szabályozás van életben, s a megkötések köre egyre csak bővül, különösen fontos, hogy a légügyi hatóságok tapasztalatot cseréljenek, tanuljanak egymástól – mondta Heinz Sommerbauer. Az osztrák légügyi hatóság, az AustroControl vezetője fontosnak tartja, hogy a hatóságok kölcsönösen támogassák egymást, az LH-val történő együttműködést pedig mindkét fél számára gyümölcsözőnek ítéli. A repülés biztonsága, továbbá a helyenként határokon átnyúló repülés szakmai problémák gyors tisztázása érdekében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala felvette a kapcsolatot a térség társszerveivel, légügyi hatóságaival. Ennek első állomása volt még tavaly az LH bécsi látogatása. A jó hangulatú, eredményes január végi viszontlátogatás alkalmából beszélgettünk az AustroControl első emberével a The Quadrum irodaházban. – Immáron második alkalommal találkozik az osztrák és a magyar hatóság. Hogyan értékeli a közös munkát? – Nagyon jónak…
Az NKH Légügyi Hivatal különleges szakmai nappal indította a 2013-as évet. Január 16-án a siklóernyőzéssel foglalkozó oktató, üzembentartó és karbantartó szervezetek képviselői gyűltek össze egy délelőtt a Légügyi Hivatal vecsési épületében, hogy megvitassák a repülés e speciális  területével kapcsolatos kérdéseket.A szakmai nap egyedülálló lehetőséget biztosított minden érdeklődő számára, hogy a témához kapcsolódó javaslataikat, problémáikat megosszák egymással és a hatósággal, miközben kialakulhatott a párbeszédet, amely hosszabb távon is nagy segítséget nyújthat a siklóernyőzést művelők és az azt felügyelők mindennapi tevékenységéhez és feladatvégzéséhez. A szakmai napra nagy számban érkeztek a résztvevők és az érdeklődők, akik már a meghívó kézhezvételét követően egybehangzóan üdvözölték a témában egyedülálló, jogalkalmazói szemmel hiánypótló rendezvényt. A hatóság kezdeményezésének egyértelmű célkitűzése volt, hogy az elmúlt időszak siklóernyőzéssel kapcsolatos tapasztalatait összegyűjtse, számba vegye a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok betartását nehezítő körülményeket és az ezekből adódó esetleges vitás kérdéseket. Az…
Az elmúlt hetekben hol áhítattal, hol bosszankodva konstatáltuk, hogy mindennapjaink része lett a Die Hard ötödik részének forgatása. Ki autógrammra, fotóra vadászik, ki a dugóban szitkozódik, de alig van ember a fővárosban, aki ne hallott volna arról, hogy itt forgat Bruce Willis. Ám, ahhoz, hogy a levegőben is készülhessenek felvételek, még a hősnek és stábjának is meg kellett szerezniük a szükséges engedélyeket. Hogy mivel is jár, mennyiben más egy ilyen munka, arról Baumann Zsoltot, az NKH Légügyi Hivatala Állami Repülési Osztályának vezetőjét faggattuk.– A feladat mind repülőszakmai, mind közigazgatási értelemben komoly kihívást jelentett, mert sűrűn lakott, kiemelt intézmények, történelmi városrészek körzetében került sor a forgatásra – kezdte Baumann Zsolt. – Olyan repülési rezsimeken folyt a filmezés, amely a légtér igénybevételi korlátait súrolta, illetve komoly repülésbiztonsági kihívásokat jelentett a kis magasságú repülés és a filmforgatás igényeinek megfelelő manőverek miatt. Tovább bonyolították a…
Engedélyek, jogosítások, jogszabályokA tél, – még akkor is, ha nem ilyen cudar hideggel tör ránk, mint idén februárban – többnyire holtszezonnak számít a kisgépes repülésben. Így tavasszal a pilóták, üzemeltetők azzal kezdik a szezont, hogy ellenőrzik a jogosításaikat. Erről nyújt tájékoztatást az újjászervezett Nemzeti Közlekedési Hatóság Légijogi Osztálya és a vele karöltve dolgozó Üzembentartási és Működési Engedélyezési Osztály. Mi dr. Varga Erikát és Farkas Andrást faggattuk az aktuális teendőkről. – A tavalyi évhez képest ezen a területen nincsenek jelentős jogszabályi változások, plusz kötelezettségek nem terhelik a pilótákat sem saját maguk, sem a légi járművek vonatkozásában, azonban azt érdemes figyelemmel követni, hogy a nagy repülős szervezeteknél milyen változások történtek. Mint ahogy az üzembentartók, karbantartók, oktatók jogosításainak érvényességét is célszerű ellenőrizni, s amennyiben hiányosságot tapasztalnak, akkor nem árt megfelelő engedélyekkel rendelkező szervezethez csatlakozni. Az érvényes engedéllyel rendelkező szervezetekről a hatóság a honlapján…
2. oldal / 2